Άνοιγμα 1 χωρίς ατού (1NT)
     
Προδιαγραφές ανοίγματος 1ΧΑ
     
 

Τα ανοίγματα ΧΑ (Χωρίς Ατού)

 

Τα ανοίγματα ΧΑ είναι από τα πιο περιγραφικά ανοίγματα. Δίνουν άμεσα πληροφορίες για τους πόντους (15-17 το άνοιγμα 1ΧΑ και 20-22 το 2ΧΑ) και για την κατανομή.

 

Είναι ομαλά χέρια με όχι περισσότερα από ένα δίφυλλα και όχι σόλο, άρα έχουν κατανομή 4333, 5332, 4432.

 

Το 5φυλλο μπορεί να είναι και μαζέρ αν το χέρι είναι 15-16 π. (με 17 και 5φυλλο χρώμα ανοίγουμε 1 στο χρώμα και μετά επαναδηλώνουμε ΧΑ με άλμα, δηλαδή το χειριζόμαστε σαν 18ποντο, πχ 1♥-1♠-2ΧΑ)

 

*Επίσης κατ’ εξαίρεση μπορούμε να ανοίξουμε 1ΧΑ και χέρια με κατανομή 6322 με 6φυλλο μινέρ και καλά κρατήματα στα άλλα χρώματα

 
 

 

Απαντήσεις σε άνοιγμα 1ΧΑ

Όταν ο συμπαίκτης έχει ανοίξει 1ΧΑ έχει δώσει ήδη πολλές πληροφορίες για το χέρι του. Η συνέχεια της αγοράς εξαρτάται από εμάς. Υπάρχουν απλές αγοραστικές ακολουθίες με τις οποίες μαθαίνουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς κρατάει ο ανοίξας ή δίνουμε περιγραφή του δικού μας ώστε στην συνέχεια να καταλήξουμε στο κατάλληλο συμβόλαιο.

 

Η συνέχεια εξαρτάται από την κατανομή και τους πόντους μας.

 

Σε γενικές γραμμές:

Με αδύνατα χέρια 0-7 πόντων δεν θέλουμε να πάμε μανς αφού και 17 να βρούμε απέναντι, οι πόντοι δεν είναι αρκετοί. Θα παίξουμε λοιπόν ένα μερικό συμβόλαιο: ή θα πασάρουμε το 1ΧΑ ή αν έχουμε κάποια ιδιαίτερη κατανομή θα παίξουμε μερικό χρωματιστό συμβόλαιο.

Με οριακά χέρια 8-9 πόντων θέλουμε να μάθουμε αν ο σύντροφος έχει minimum ή maximum χέρι, άρα θα του κάνουμε μία προτασιακή αγορά. Ο συμπαίκτης αν έχει 16+-17 θα αποδεχτεί την πρόταση για μανς αλλιώς θα παίξουμε κάποιο μερικό συμβόλαιο.

Με χέρια 10+ πόντων θα παίξουμε μανς. Γνωρίζουμε ότι ο άξονας έχει 25+ π. άρα απλώς θα πρέπει να βρούμε το σωστό συμβόλαιο (χρωματιστό ή 3ΧΑ).

Με πολύ δυνατά χέρια (16+ (συνολικών αν βρεθεί φιτ) πόντων) αρχίζουμε να βλέπουμε σλεμ. Το μικρό σλεμ στα ΧΑ απαιτεί 34-35 π. ενώ σε χρώμα 32-33 π. Με κατάλληλες αγορές μαθαίνουμε αν υπάρχουν οι προδιαγραφές για να αγοραστεί.

 

Οι συνέχειες της αγοράς

Η αγορά Stayman
Οι αγορές Transfer
Ερώτηση άσων Gerber
Ποσοτικό 4ΧΑ
Ανάπτυξη του ανοίγματος 1ΧΑ
Ανάπτυξη του ανοίγματος 2ΧΑ

 
     
     

Η αγορά 2♣ Stayman μετά από άνοιγμα 1ΧΑ

     

Η απάντηση 2♣ (Stayman) μετά από άνοιγμα 1ΧΑ είναι συμβατική (δεν έχει καμία σχέση με σπαθιά). Είναι η πρώτη σύμβαση που μαθαίνουν οι νέοι παίκτες και αποτελεί μέρος όλων σχεδόν των αγοραστικών συστημάτων. Πήρε το όνομα της από τον Samuel Stayman, ο οποίος την έκανε γνωστή σε ένα άρθρο του, στο περιοδικό "The Bridge World", τον Ιούνιο του 1945. Επινοήθηκε όμως (ανεξάρτητα) από τον Jack Marx και από τον συμπαίκτη του S. Stayman, George   Rapee.


Ο απαντών αγοράζει 2♣ ζητώντας από τον ανοίξαντα να αγοράσει κάποιο 4φυλλο μαζέρ (αν έχει): ·    

 • Ο ανοίξας με 4φυλλη+ κούπα, αγοράζει 2♥ (1ΧΑ-2♣-2♥).
 • Με 4φ+ πίκα αγοράζει 2♠ (1ΧΑ-2♣-2♠). ·       
 • Με 4φ+ και τα δύο μαζέρ αγοράζει το χαμηλότερο (1ΧΑ-2♣-2♥). ·       
 • Χωρίς 4φ μαζέρ αγοράζει 2 (1ΧΑ-2♣-2)

Το Stayman τις περισσότερες φορές γίνεται με 8+ π. Στην συνέχεια ο απαντών μπορεί να προτείνει ή να αγοράσει μανς στα ΧΑ ή σε χρωματιστό συμβόλαιο.

Μπορεί όμως να γίνει Stayman και με λιγότερους πόντους:

 • Μία περίπτωση όπου κάνουμε Stayman με 0-7 π. είναι όταν έχουμε 0-1 σπαθιά και 4φυλλη+ υποστήριξη σε όλα τα άλλα χρώματα, οπότε πασάρουμε ότι και να ακούσουμε από τον ανοίξαντα.

 • Κατόπιν συμφωνίας με τον σύντροφο, η άλλη περίπτωση είναι να κρατάμε και τα δύο μαζέρ αλλά με πολύ αδύνατο χέρι, σκοπεύοντας να πασάρουμε οποιαδήποτε θετική απάντηση στο Stayman (1XA-2♣-2♥/♠-Πάσο). Ακόμα όμως και αν ακούσουμε 2♦ τότε αγοράζοντας 2♥  δείχνουμε ακριβώς αυτό, οπότε ο ανοίξας είναι υποχρεωμένος να πασάρει ή να διορθώσει στις 2♠ αν έχει περισσότερες πίκες.

 

Η αγορές Transfer μετά από άνοιγμα 1ΧΑ

     

Μετά από άνοιγμα 1ΧΑ του συμπαίκτη, αν έχουμε κάποιο 5φυλλο+ μαζέρ δεν το αγοράζουμε άμεσα αλλά χρησιμοποιούμε τις αγορές transfer: Με 5+ κούπες αγοράζουμε 2 και υποχρεώνουμε τον ανοίξαντα να αγοράσει εκείνος 2, ενώ με 5+ πίκες αγοράζουμε 2 και τον υποχρεώνουμε να πει 2♠. Αγοράζουμε δηλαδή το προηγούμενο βήμα ώστε να αγοράσει το δυνατό χέρι το μαζέρ και να γίνει ο ανοίξας εκτελεστής αν τελικά επιλεγεί αυτό το συμβόλαιο.


Οι αγορές transfer γίνονται ακόμα και με χέρια 0 πόντων. Μετά την αποδοχή του transfer από τον συμπαίκτη οι συνέχειες είναι ανάλογες των πόντων και της κατανομής μας.

 • 1ΧΑ-2 (αγορά transfer για κούπες)-2 (αποδοχή του transfer)
 • 1ΧΑ-2(αγορά transfer για πίκες)-2♠ (αποδοχή του transfer)-…

Όταν ο ανοίξας έχει 4φυλλο φιτ και max μπορεί να κάνει υπεραποδοχή του transfer. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι, ανάλογα με το τι άλλο δείχνει ταυτόχρονα, αλλά ο πιο απλός είναι να γίνει στο επίπεδο 3 αντί του 2:

 • 1ΧΑ-2 (transfer για κούπες)-3 (υπεραποδοχή του transfer)-…

 • 1ΧΑ-2(transfer για πίκες)-3♠ (υπεραποδοχή του transfer)-…

Εναλλακτικά, ο ανοίξας μπορεί να υπεραποδεχτεί αγοράζοντας κάποιο δίφυλλο (τυπικά με 2 λιμά φύλλα). Σε αυτήν την περίπτωση, ο απαντών επαναλαμβάνει το transfer στον επόμενο γύρο ώστε να δηλώσει το χρώμα ο ανοίξας. Όταν όμως το δίφυλλο είναι στο χρώμα του transfer, τότε ο ανοίξας υπεραποδέχεται με 2ΧΑ ώστε να μπορεί να γίνει επανάληψη του transfer στην συνέχεια:

 • 1ΧΑ-2 (transfer για κούπες)-2♠ (υπεραποδοχή του transfer με δίφυλλη πίκα)-3 (επανάληψη του transfer)-3-…

 • 1ΧΑ-2 (transfer για κούπες)-3♣ (υπεραποδοχή του transfer με δίφυλλο σπαθί)-3 (επανάληψη του transfer)-3-…

 • 1ΧΑ-2 (transfer για κούπες)-2XA (υπεραποδοχή του transfer με δίφυλλο καρό)-3 (επανάληψη του transfer)-3-…

 • 1ΧΑ-2 (transfer για κούπες)-3 (υπεραποδοχή του transfer με 3433)--…

 • 1ΧΑ-2 (transfer για πίκες)-2ΧΑ (υπεραποδοχή του transfer με δίφυλλη κούπα)-3 (επανάληψη του transfer)-3♠-…

 • 1ΧΑ-2 (transfer για πίκες)-3♣ (υπεραποδοχή του transfer με δίφυλλο σπαθί)-3 (επανάληψη του transfer)-3♠-…

 •  1ΧΑ-2 (transfer για πίκες)-3 (υπεραποδοχή του transfer με δίφυλλο καρό)-3 (επανάληψη του transfer)-3♠-…

 •  1ΧΑ-2 (transfer για πίκες)-3♠- (υπεραποδοχή του transfer με 4333)…

Παραδείγματα αγορών

 • 1ΧΑ-2-2-Πάσο: Αδύνατο χέρι 0-7 πόντων με 5φυλλη+ κούπα

 • 1ΧΑ-2-2-2ΧΑ: Προτασιακό χέρι 8-9 πόντων με 5φυλλη κούπα. Ο ανοίξας αγοράζει αναλόγως της δύναμης του και της ύπαρξης ή μη φιτ:

 • 1ΧΑ-2-2-2ΧΑ-Πάσο: Ο ανοίξας μπορεί να πασάρει αν έχει 15 π. και 2φυλλο κούπα

 • 1ΧΑ-2-2-2ΧΑ-3: Ο ανοίξας διορθώνει στις 3 αν έχει 15 π. και 3φυλλο φιτ. Αν το χέρι του απαντητή αναβαθμίζεται μετά την πιστοποίηση του φιτ, μπορεί να συνεχίσει αγοράζοντας την μανς.

 • 1ΧΑ-2-2-2ΧΑ-3ΧΑ: Ο ανοίξας αγοράζει 3ΧΑ αν έχει 16-17 π. και 2φυλλο κούπα

 • 1ΧΑ-2-2-2ΧΑ-4: Ο ανοίξας αγοράζει 4♥ αν έχει 16-17 π. και 3φυλλο φιτ

 • 1ΧΑ-2-2-3: Προτασιακό χέρι 8-9 πόντων με 6φυλλη κούπα. Ο ανοίξας πασάρει με 15 ή αγοράζει την μανς με περισσότερους πόντους.

 • 1ΧΑ-2-2-3ΧΑ: 10+ πόντοι με 5φυλλη κούπα

 • 1ΧΑ-2-2-4: 10+ πόντοι με 6φυλλη+ κούπα

 • 1ΧΑ-2-2-4ΧΑ: 16+ πόντοι με 5φυλλη κούπα. Η αγορά είναι προτασιακή για σλεμ. Το 4ΧΑ εδώ δεν είναι ερώτηση άσων, αλλά ποσοτικό. Ο ανοίξας συνεχίζει αναλόγως δύναμης και φιτ: Με 15 πόντους μπορεί να πασάρει αν έχει 2φυλλη κούπα ή να διορθώσει στις 5 αν έχει φιτ. Με 16-17 αγοράζει το σλεμ, στα Χωρίς Ατού χωρίς φιτ ή στις 6 αν έχει 3φυλλο. Ειδικά με ενδιάμεσο χέρι 16 πόντων και 2φυλλο κούπα, μπορεί να αγοράσει 5ΧΑ αφήνοντας την τελική απόφαση στον συμπαίκτη.

Ειδικές αγορές

 • Με 54 τα μαζέρ και αξίες μανς, ο συμπαίκτης του 1ΧΑ ξεκινάει με Stayman και αν πάρει απάντηση 2 συνεχίζει με Smolen, αγοράζοντας το 4φυλλο μαζέρ στο επίπεδο 3.

 • Με 55 τα μαζέρ, τα προτασιακά χέρια ξεκινάνε με 2♦ και μετά την αποδοχή αγοράζουν 2♠ (1ΧΑ-2-2♥-2♠ (η συγκεκριμένη αγορά μπορεί να δείχνει και 54 με 4φυλλη πίκα) ενώ με αξίες μανς, ξεκινάνε με 2 και συνεχίζουν με 3 (1ΧΑ-2-2♠-3).

 • Μετά από Transfer, αγορά με άλμα σε νέο χρώμα είναι Splinter (1ΧΑ-2-2-4♣ : 6φυλλη κούπα και 0-1 σπαθιά, δηλώνει ενδιαφέρον για σλεμ)

 • Μετά από Transfer, αγορά μινέρ στο επίπεδο 3 δείχνει 54+ και είναι forcing.

Texas

 

Αντίστοιχες με τις αγορές transfer είναι και οι Texas. Πρόκειται για transfer στο επίπεδο 4 και δείχνουν 6φυλλο χρώμα και αξίες (τουλάχιστον) μανς:

 • 1ΧΑ-4 (Texas στις κούπες)-4♥-

 • 1ΧΑ-4♥(Texas στις πίκες)-4♠-…

Λόγω των αγορών Texas, οι ακολουθίες 1ΧΑ-2-2-4 και 1ΧΑ-2-2♠-4♠ δείχνουν πλέον ελαφρό slam try (χωρίς ενδιαφέρον για σλεμ, ο απαντών θα χρησιμοποιούσε Texas αν σκόπευε εξαρχής να κλείσει η αγορά στο επίπεδο 4).


Transfer στα μινέρ

 

Αντίστοιχη με τις παραπάνω είναι και η αγορά 2♠ transfer για (ένα ή και τα δύο) μινέρ η οποία μπορεί να δείχνει μονόχρωμο χέρι με 6φ+ μινέρ (από πολύ αδύνατο έως προτασιακό) ή διχρωμία στα μινέρ (54+) και πόντους για μανς. Ο ανοίξας μπορεί απλώς να αποδεχτεί με την αγορά 3♣ (1ΧΑ-2♠-3♣) ή να κάνει υπεραποδοχή με το προηγούμενο βήμα, δηλαδή να αγοράσει 2ΧΑ (1ΧΑ-2♠-2ΧΑ) δείχνοντας max αξίες (κυρίως σε σχέση με τα μινέρ):

 •  1ΧΑ-2♠ (transfer για μινέρ)-3♣ (απλή αποδοχή του transfer)-…

 • 1ΧΑ-2♠ (transfer για μινέρ)-2ΧΑ (υπεραποδοχή του transfer)-…

Όταν παίζονται 4 transfers (4Way Transfer) τότε το 2♠ είναι transfer για σπαθιά και το 2ΧΑ transfer για καρά. Ο ανοίξας με maximum αξίες σε σχέση με το μινέρ, μπορεί να υπεραποδεχτεί αγοράζοντας το προηγούμενο βήμα:

 •  1ΧΑ-2♠ (transfer για σπαθιά)-3♣ (απλή αποδοχή του transfer)-…

 • 1ΧΑ-2♠ (transfer για σπαθιά)-2ΧΑ (υπεραποδοχή του transfer)-…

 • 1ΧΑ-2ΧΑ (transfer για καρά)-3(απλή αποδοχή του transfer)-…

 • 1ΧΑ-2ΧΑ (transfer για καρά)-3♣ (υπεραποδοχή του transfer)-…

 

Σε αυτή την περίπτωση όμως χάνεται ο προτασιακός χαρακτήρας του 2ΧΑ. Οπότε το Stayman θα γίνεται και χωρίς 4φυλλο μαζέρ, ώστε η αγορά 2ΧΑ του απαντώντα στον δεύτερο γύρο, να σημαίνει ακριβώς αυτό, 8-9 π. και πρόταση για τα 3ΧΑ:

 • 1ΧΑ-2♣ (Stayman)-2♦/♥/♠-2XA (προτασιακό για 3ΧΑ, ίσως χωρίς 4φυλλο μαζέρ)-…

 

Αναλυτικά:

 

 • 1ΧΑ-2♣ (Stayman)-2♦-2XA (προτασιακό για 3ΧΑ, ίσως χωρίς 4φυλλο μαζέρ)-…

 • 1ΧΑ-2♣ (Stayman)-2♥-2XA (προτασιακό για 3ΧΑ, χωρίς 4φυλλο μαζέρ)-…

 • 1ΧΑ-2♣ (Stayman)-2♥-2♠ (προτασιακό, με 4φυλλη πίκα)-…

 • 1ΧΑ-2♣ (Stayman)-2♠-2XA (προτασιακό για 3ΧΑ, ίσως χωρίς 4φυλλη κούπα)-…

 
 

Αλλά:

 

 • 1ΧΑ-2♣ (Stayman)-2♦-3XA (Αξίες μανς με ένα τουλάχιστον 4φυλλο μαζέρ)-…

 • 1ΧΑ-2♣ (Stayman)-2♥-3XA (Αξίες μανς με 4φυλλη πίκα)-…

 • 1ΧΑ-2♣ (Stayman)-2♠-3XA (Αξίες μανς με 4φυλλη κούπα)-…