Παρεμβολή σε 1 χωρίς ατού (1NT)
     
Woolsey
     
 

Άμυνα στο 1Ν των αντιπάλων. Σχεδιάστηκε από τον Kit Woolsey (είναι γνωστή και ως Mosher ή Hayashi) και δίνει έμφαση σε διχρωμίες ή σε κάποιο μακρύ μαζέρ. 'Εχει κυρίως παρεμποδιστικό ρόλο για αυτό και το Double δεν είναι penalty (τουλάχιστον στην αρχική της version).

 

Μετά από αντίπαλο άνοιγμα 1ΝΤ:

 

 •  Double: 5φυλλο μινέρ, 4φυλλο μαζέρ ή δυνατό (19+)
 • 2♣: Τα μαζέρ (44, 45, 55+)
 • 2♦: Μονοχρωμία σε άγνωστο μαζέρ
 • 2♥: Κούπες και ένα μινέρ
 • 2♠: Πίκες και ένα μινέρ
 • 2NT: Τα μινέρ
 • 3 σε χρώμα: Φυσική αγορά

  

 Τα δυνατά χέρια (19+ π.) αρχίζουν την αγορά με double και συνεχίζουν με 2ΝΤ (ή double). Ο απαντών συνεχίζει με τις αγορές που ισχύουν μετά από άνοιγμα 2ΝΤ.

 
 

 

 

Συνέχεια της αγοράς

 

Μετά από 1ΝΤ-double [o απαντών θεωρεί ότι ο συμπαίκτης του έχει 54]:

 • 2♣: P/C (Πάσο η διόρθωση). Ζητάει το μινέρ. Δεν γίνεται με δυνατά χέρια.
 • 2♦: Δείχνει 4♥4♠ τουλάχιστον και ζητάει το μαζέρ
 • 2♥/♠: Φυσική αδύνατη αγορά, δείχνει 6φυλλο
 • 2ΝΤ: Δυνατή αγορά, ζητάει καταρχήν το μινέρ. Η επαναγορά σε μαζέρ είναι φόρσινγκ για 1 γύρο

Μετά από 1ΝΤ-2♣

 • 2♦: Δείχνει ισομήκη τα μαζέρ, ζητάει από τον συμπαίκτη να επιλέξει το χρώμα
 • 2♥: Προτίμηση
 • 2♠: δείχνει 4φ πίκα. Με 3 πίκες και λιγότερες κούπες, ο απαντών αγοράζει πρώτα 2♦ και μετά αν ακούσει 2♥ διορθώνει στις 2♠
 • 2ΝΤ: Game try με απαντήσεις:
  • 3♣: min, καλύτερες κούπες
  • 3♦: min, καλύτερες πίκες
  • 3♥: max, καλύτερες κούπες
  • 3♠: max, καλύτερες πίκες
  • 3ΝT: max, ισομήκη μαζέρ

Μετά από παρεμβολή 2♦ o απαντών χειρίζεται την αγορά όπως μετά από άνοιγμα 2♦ weak σε άγνωστο μαζέρ

Μετά από παρεμβολή 2♥/♠:

 • 3♣: P/C o 2♠ (μετά από παρεμβολή 2♥): Να παιχτεί
 • 3♦: Να παιχθεί o 3 στο μαζέρ του συμπαίχτη: Φραγμός
 • 3 στο άλλο μαζέρ: Φυσική αγορά φραγμού
 • 2ΝΤ: Ζητάει περιγραφή με απαντήσεις:
  • 3♣: σπαθιά, μίνιμουμ
  • 3♦: καρά, μίνιμουμ
  • 3 στο μαζέρ: σπαθιά, μάξιμουμ
  • 3 στο άλλο μαζέρ: καρά, μάξιμουμ
  • 3ΝΤ: 6-4 με 6φυλλο μαζέρ

Μετά από παρεμβολή 2ΝΤ:

 • 3♣: σπαθιά, μίνιμουμ
 • 3♦: καρά, μίνιμουμ o 3♥: σπαθιά, μάξιμουμ
 • 3♠: καρά, μάξιμουμ
 • 3ΝΤ: Δυνατό, δείχνει προσανατολισμό για μανς

 

 
     
     

Cappelletti

     

Σχεδιάστηκε από τον Mike Cappelletti ως άμυνα σε άνοιγμα 1Ν. Η κατανομή παίζει τον κυριότερο ρόλο αλλά τυπικά οι πόντοι του χεριού που παρεμβάλλεται θα πρέπει να βρίσκονται στα μακριά χρώματα. Μετά από αντίπαλο άνοιγμα 1ΝΤ:

 

 • 2♣: Μονοχρωμία (6φυλλο+ ). Ο απαντών με αδύνατο χέρι αγοράζει 2♦ (relay) ζητώντας από τον συμπαίκτη του να διορθώσει στο χρώμα του (ή να πασάρει με καρά). Με δυνατό χέρι αγοράζει 2ΝΤ ζητώντας περιγραφή.

 •  2♦: Δείχνει τα μαζέρ (55+ τυπικά, αναλόγως και τον συσχετισμό μανς, την ποιότητα των χρωμάτων και την θέση[2η ή 4η]) Ο απαντητής επιλέγει μαζέρ αγοράζοντας ποσοτικά (πχ (1Ν)-2♦-2♠ (sign off, για πάσο), (1N)-2♦-3♥ (προτασιακό))

 • 2♥: Κούπες και κάποιο μινέρ (55+). Ο απαντητής μπορεί να πασάρει, να προτείνει μανς στο μαζέρ, να αγοράσει νέο χρώμα ή να ζητήσει να μάθει το μινέρ αγοράζοντας 2ΝT

 • 2♠: Πίκες και κάποιο μινέρ (55+) Ο απαντητής μπορεί να πασάρει, να προτείνει μανς στο μαζέρ, να αγοράσει νέο χρώμα ή να ζητήσει να μάθει το μινέρ αγοράζοντας 2Ν o 2ΝΤ: Τα μινέρ (55+) Ο απαντών επιλέγει το καλύτερο μινέρ αν και με πολύ δυνατό χέρι μπορεί να αγοράσει άλλο χρώμα ή 3ΝT.

 • Double: Τιμωρίας (16+). Ο απαντητής γενικά μένει εκτός και αν έχει πολύ αδύνατο χέρι μη ομαλής κατανομής. Σε αυτή την περίπτωση συνεχίζει αγοράζοντας το χαμηλότερο χρώμα του στο επίπεδο 2 και η αγορά συνεχίζεται μέχρι να βρεθεί κάποιο υποτυπώδες φιτ.

 

Landy

     

Άμυνα σε αντίπαλο άνοιγμα 1ΝΤ. Την εισήγαγε ο Alvin Landy, ο οποίος ήταν στην ουσία ο πρώτος μπριτζέρ που επινόησε κάποια μέθοδο ως άμυνα μετά από άνοιγμα 1Ν του αντιπάλου. Στην εποχή της, η σύμβαση ήταν πραγματικά επαναστατική και άλλαξε τον τρόπο που παιζόταν το παιχνίδι. Καθώς όμως το 2♣ μετά από 1Ν περιοριζόταν στο να δείξει διχρωμία στα μαζέρ, στην συνέχεια αναπτύχθηκαν πολλές μέθοδοι για να περιγράψουν και άλλα χέρια κατανομής. Το τυπικό Landy γίνεται με 55 στα μαζέρ και συγκεντρωμένες αξίες στα δύο χρώματα, ρόλο παίζουν όμως και άλλοι παράγοντες, όπως ο συσχετισμός των μανς.

 

Συνέχειες μετά από (1Ν)-2♣-p

 • 2♥/♠: Απλή προτίμηση ·
 • 2♦: Ισομήκη μαζέρ, το δίχρωμο χέρι επιλέγει το καλύτερο από τα 2
 • 3♥/♠: Προτασιακές αγορές
 • 2ΝT: Αναλόγως την συμφωνία, μπορεί να παίζεται ως φυσικό ·
 • 3m: Αναλόγως την συμφωνία, μπορεί να παίζεται ως προτασιακό και στα 2 μαζέρ, με αξίες στο μινέρ
 • 4♥/♠ ή 3N: Να παιχθεί

 

Multi Landy

     

Η σύμβαση Landy, σχεδιασμένη από τον Αμερικανό Alvin Landy, ήταν η πρώτη που εφαρμόστηκε ποτέ ως άμυνα απέναντι σε αντίπαλο άνοιγμα 1ΧΑ. Στην συνέχεια αναπτύχθηκαν πολλές μέθοδοι οι οποίες βασίζονταν στην αρχική ιδέα του δημιουργού της.

 

Μία από αυτές, η οποία είναι αρκετά δημοφιλής στην Ολλανδία, είναι η σύμβαση Multi Landy, η οποία έχει πολλά κοινά στοιχεία με την Woolsey.

 

To Multi Landy δανείζεται στοιχεία από διάφορες μεθόδους, όπως το Multi 2♦, το Muiderberg καθώς και το αρχικό Landy.

 

Συγκεκριμένα, μετά από άνοιγμα 1ΧΑ του αντιπάλου:

 • Κοντρ: Δείχνει αξίες ανοίγματος 1ΧΑ (16+). Πρόταση τιμωρίας.
 • 2♣: Τα μαζέρ, τυπικά 54+ αλλά γενικά η κατανομή των μαζέρ εξαρτάται από την δύναμη του χεριού και τον συσχετισμό των μανς, και μπορεί να δείχνει απλώς 44
 • 2♦: Κάποιο άγνωστο εξάφυλλο μαζέρ (κατόπιν συμφωνίας μπορεί να δείχνει οποιοδήποτε εξάφυλλο χρώμα, ακόμα και μινέρ)
 • 2♥/♠ : 5φυλλο μαζέρ και κάποιο 4φυλλο+ μινέρ. Η απάντηση 2ΧΑ ζητάει το μινέρ.
 • 2ΧΑ: Τα μινέρ, 55+

 

Η δύναμη των χεριών που παρεμβάλλονται είναι ανάλογη της κατανομής τους, συνυπολογιζομένου και του παράγοντα των συσχετισμών των μανς.

 

Οι απαντήσεις σε όλες τις αγορές (εκτός του κοντρ) είναι είναι κοινές με αυτές στην ανάπτυξη του Woolsey.