Ερώτηση Άσσων
     
Απλό Blackwood
     
 

Ερώτηση Άσων Blackwood 4XA

 

Η σύμβαση Blackwood χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να μάθουμε πόσους άσους (από 4) έχει ο σύντροφος.

 

Λόγω του RKCB (που είναι ερώτηση 5 άσων με 5ο τον Κ ατού), το απλό Blackwood χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχει φιτ (αν και ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάλι RKCB με “ατού” το τελευταίο αγορασθέν χρώμα).

 

Ερώτηση Άσσων 4ΧΑ. Οι απαντήσεις στο απλό Blackwood δίνονται με βήματα:

 • -4ΧΑ-5♣: 0-4 άσοι
 • -4ΧΑ-5♦: 1 άσος
 • -4ΧΑ-5♥: 2 άσοι
 • -4ΧΑ-5♠: 3 άσοι

Ερώτηση Ρηγάδων 5ΧΑ. Οι απαντήσεις στο απλό blackwood είναι:

 • -5ΧΑ-6♣: 0-4 ρηγάδες
 • -5ΧΑ-6♦: 1 ρηγάδες
 • -5ΧΑ-6♥: 2 ρηγάδες
 • -5ΧΑ-6♠: 3 ρηγάδες
 

 

     
     

Ερώτηση 5 Άσσων (RKCB 4XA)

Roman Key Cards Blackwood - Ερώτηση 5 Άσων RKCB

 

Με το RKCB ρωτάμε τον συμπαίκτη πόσους από τους 5 άσους έχει (ο 5ος είναι ο Κ ατού).

 1.  Οι απαντήσεις στο 4ΧΑ είναι:

  • -4ΧΑ-5♣: 0-3 άσοι

  • -4ΧΑ-5♦: 1-4 άσοι

  • -4ΧΑ-5♥: -5 άσοι χωρίς την Q ατού

  • -4ΧΑ-5♠: 2-5 άσοι με την Q ατού

  • -4ΧΑ-5ΧΑ: Μονός αριθμός άσων και σικάν

  • -4ΧΑ-6 σε χρώμα: Ζυγός αριθμός άσων και σικάν στο χρώμα (αν το χρώμα είναι το ατού, τότε σικάν σε υψηλότερο χρώμα)

  •  

   * Οι παραπάνω απαντήσεις ονομάζονται 30-41. Κάποια ζευγάρια παίζουν το αντίστροφο, δηλαδή 14-30

    

 2.  Ερώτηση ντάμας ατού (Μετά από απάντηση 5♣ ή 5♦)

 3. Το επόμενο βήμα (όχι αν είναι το ατού, εκτός των 2 ειδικών περιπτώσεων στην συνέχεια) ζητάει να μάθει την ντάμα ατού:

  • Το επόμενο βήμα την αρνείται.

  •  Νέο χρώμα έχει την ντάμα ατού και τον ρήγα στο χρώμα.

  •  5ΧΑ ή επαναφορά στο ατού έχει την ντάμα χωρίς εξωτερικό ρήγα.

  •  

   Ειδικές περιπτώσεις:

   •  Με φιτ καρό, αν η αγορά πάει …-4ΧΑ-5♣-5♦ το 5♦ θεωρείται ερώτηση ντάμας και όχι κλείσιμο αν υπάρχουν 4 άσοι (Το 5♣ δείχνει 1-4). Αλλιώς είναι για πάσο.

   •  Με φιτ κούπα, αν η αγορά πάει …-4ΧΑ-5♦-5♥ το 5♥ θεωρείται ερώτηση ντάμας και όχι κλείσιμο αν υπάρχουν 3 άσοι (Το 5♦ δείχνει 0-3) . Αλλιώς είναι για πάσο.

   •  Με 10 ατού στον άξονα θεωρείται ότι υπάρχει η ντάμα

     

 4. Ερώτηση ρηγάδων

 5. Όταν υπάρχουν όλοι οι άσοι και θεωρούμε ότι υπάρχει και η ντάμα ατού, τότε το 5ΧΑ είναι ερώτηση ρηγάδων.

  •  Με φιτ μαζέρ: Ονομαστικές απαντήσεις (απαντιέται ο χαμηλότερος ρήγας)

  •  Με φιτ καρό: Ποσοτικές απαντήσεις (με βήματα): 6♣: 0, 6♦: 1, 6♥: 2. Με όλους τους ρηγάδες αγοράζεται το grand.

  •  Με φιτ σπαθί: To 5ΧΑ δεν είναι πια ερώτηση ρηγάδων αλλά grand slam try

 

 

Παραδείγματα

 

 

  Β Ν   Β Ν   Β Ν
1 1♣ 1♥ 2 1ΧΑ 4♥ 3 1♥ 1♠
3♥ 4ΧΑ 4♠ 4ΧΑ 2♠ 4ΧΑ
5♣ 5♦ 5♠ 5ΧΑ 5♦ 5♥
6♣ 6♥ 6♦ 7♠ 5ΧΑ 6♠

 

 

1:

 •  4ΧΑ: Ερώτηση άσων με φιτ κούπα

 •  5♣: 1 ή 4 άσοι (από τους 5, ο 5ος είναι ο ♥Κ)

 •  5♦: Το επόμενο βήμα. Ζητάει να μάθει αν υπάρχει η ♥Q

 •  6♣: Υπάρχει μαζί με τον ♣K (ενώ το 5♥ -το επόμενο βήμα- θα την αρνιόταν)

2:

 •  4ΧΑ: Ερώτηση άσων με φιτ πίκα

 •  5♠: 2 άσοι και η ♠Q

 •  5ΧΑ: Ερώτηση ρηγάδων

 •  6♦: Απαντιέται ο χαμηλότερος ρήγας, εδώ ο ♦Κ (μπορεί να υπάρχει και άλλος σε ανώτερο χρώμα)

3:

 •  4ΧΑ: Ερώτηση άσων με φιτ πίκα

 •  5♦: 0 ή 3 άσοι (από τους 5, ο 5ος είναι ο ♠Κ)

 •  5♥: Το επόμενο βήμα. Ζητάει να μάθει αν υπάρχει η ♠Q

 •  5ΧΑ: Υπάρχει χωρίς ρήγα (ενώ το 5♠ -το επόμενο βήμα- θα την αρνιόταν)

 

 

 

 

Ερώτηση Άσσων Gerber 4♣ μετά από άνοιγμα ΧΑ

     

Η αγορά Gerber 4♣ (Ερώτηση άσων)

 

Η απάντηση 4♣ κατευθείαν μετά από άνοιγμα 1ΧΑ (ή κατευθείαν μετά από άνοιγμα 2ΧΑ (ή μετά από 2♣ και 2ΧΑ)) είναι ερώτηση άσων (σύμβαση Gerber). Γίνεται όταν ψάχνουμε το σλεμ και ζητάμε να μάθουμε πόσους άσους έχει ο συμπαίκτης. Ο ανοίξας απαντάει με βήματα:

 • 1ΧΑ-4♣-4♦: 0-4 άσοι
 • 1ΧΑ-4♣-4♥: 1 άσος
 • 1ΧΑ-4♣-4♠: 2 άσοι
 • 1ΧΑ-4♣-4ΧΑ: 3 άσοι

Στην συνέχεια, αν βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν όλοι οι άσοι και θέλουμε να συνεχίσουμε ρωτώντας ρηγάδες, το κάνουμε με την αγορά 5♣, στην οποία ο ανοίξας απαντάει και πάλι με βήματα:

 • 1ΧΑ-4♣-4♥-5♣-5♦: 0-4 ρηγάδες
 • 1ΧΑ-4♣-4♥-5♣-5♥: 1 ρήγας
 • 1ΧΑ-4♣-4♥-5♣-5♠: 2 ρηγάδες
 • 1ΧΑ-4♣-4♥-5♣-5ΧΑ: 3 ρηγάδες

 

 

Ποσοτικό 4ΧΑ

     

4ΧΑ: Ερώτηση Άσων vs Ποσοτικό

 

Παραδείγματα

 

Μετά από άνοιγμα 1ΧΑ

 1. Μετά από Stayman και θετική απάντηση:

  Το απευθείας 4ΧΑ είναι Ποσοτικό με το άλλο μαζέρ
  • 1ΧΑ-2♣-2♥-4ΧΑ: Ποσοτικό με πίκες
  • Αν υπάρχει φιτ, τότε πρώτα αγοράζεται το άλλο μαζέρ στο επίπεδο 3 (φιτ και ενδιαφέρον για σλεμ χωρίς κοντό χρώμα ή με κοντό χρώμα πίκες αν το φιτ είναι κούπες) ή γίνεται αγορά Splinter στο επίπεδο 4 οπότε στη συνέχεια το 4ΧΑ είναι Ερώτηση Άσων στο χρώμα του φιτ:

  • 1ΧΑ-2♣-2♥-3♠-4♥-4ΧΑ: Ερώτηση Άσων στις κούπες (το 3♠ είναι φιτ κούπα και είτε δεν έχει κοντό χρώμα, είτε έχει κοντή πίκα. Ο ανοίξας μπορεί να συνεχίσει είτε με το ερωτηματικό 3ΧΑ για να μάθει αν υπάρχει κοντό χρώμα, είτε με κοντρόλ σε πλαϊνό χρώμα ή τέλος με επαναφορά στο χρώμα του φιτ, το οποίο ανάλογα με τη συμφωνία, ίσως δείχνει μίνιμουμ).
  • 1ΧΑ-2♣-2♥-4♣-4♥-4ΧΑ: Ερώτηση Άσων στις κούπες (το 4♣ είναι φιτ κούπα και Splinter στο σπαθί. Ο ανοίξας μπορεί να συνεχίσει είτε με κοντρόλ σε πλαϊνό χρώμα είτε με επαναφορά στο χρώμα του φιτ, το οποίο ανάλογα με τη συμφωνία, ίσως δείχνει μίνιμουμ).
  • 1ΧΑ-2♣-2♠-3♥-4♠-4ΧΑ: Ερώτηση Άσων στις πίκες (το 3♥ είναι φιτ πίκα χωρίς κοντό χρώμα. Ο ανοίξας μπορεί να συνεχίσει είτε με κοντρόλ σε πλαϊνό χρώμα είτε με επαναφορά στο χρώμα του φιτ, το οποίο ανάλογα με τη συμφωνία, ίσως δείχνει μίνιμουμ).
  • 1ΧΑ-2♣-2♠-4♣-4♠-4ΧΑ: Ερώτηση Άσων στις πίκες (το 4♣ είναι φιτ πίκα και Splinter στο σπαθί. Ο ανοίξας μπορεί να συνεχίσει είτε με κοντρόλ σε πλαϊνό χρώμα είτε με επαναφορά στο χρώμα του φιτ, το οποίο ανάλογα με τη συμφωνία, ίσως δείχνει μίνιμουμ).
 2. Μετά από Stayman και αρνητική απάντηση:
   Το 4ΧΑ είναι Ποσοτικό
  • 1ΧΑ-2♣-2♦-4ΧΑ: Ποσοτικό με κάποιο μαζέρ
 3. Μετά από Texas:
   Το 4ΧΑ είναι Ερώτηση Άσων
  • 1ΧΑ-4♦-4♥-4ΧΑ: Ερώτηση Άσων στις κούπες
 4. Μετά από Transfer:
   Το απευθείας 4ΧΑ είναι Ποσοτικό
  • 1ΧΑ-2♦-2♥-4ΧΑ: Ποσοτικό (ο ανοίξας με 3φ♥ αγοράζει ποσοτικά 5♥ ή 6♥ ενώ με 2φ♥ μπορεί να πασάρει αν είναι μίνιμουμ, να αγοράσει 6ΧΑ αν είναι μάξιμουμ ή να κάνει την ενδιάμεση αγορά 5ΧΑ αν είναι σε αμφιβολία)
 5. Μετά από άνοιγμα 1ΧΑ:
   Το απευθείας 4ΧΑ είναι Ποσοτικό
  • 1ΧΑ-4ΧΑ: Ποσοτικό (Ερώτηση Άσων θα γινόταν με το Gerber 4♣)

 

 

Μετά από άνοιγμα 2ΧΑ

 1.  Μετά από Stayman και θετική απάντηση:
   Το απευθείας 4ΧΑ είναι Ποσοτικό με το άλλο μαζέρ
  • 2ΧΑ-3♣-3♥-4ΧΑ: Ποσοτικό με πίκες

  • Αν υπάρχει φιτ, τότε πρώτα αγοράζεται το άλλο μαζέρ (φιτ και ενδιαφέρον για σλεμ) οπότε στη συνέχεια το 4ΧΑ είναι Ερώτηση Άσων στο χρώμα του φιτ:

  • 2ΧΑ-3♣-3♥-3♠-4♥-4ΧΑ: Ερώτηση Άσων στις κούπες (το 3♠ είναι φιτ κούπα. Ο ανοίξας μπορεί να συνεχίσει είτε με κοντρόλ σε πλαϊνό χρώμα, είτε με επαναφορά στο χρώμα του φιτ, το οποίο ανάλογα με τη συμφωνία, ίσως δείχνει μίνιμουμ).
  • 1ΧΑ-3♣-3♠-4♥-4♠-4ΧΑ: Ερώτηση Άσων στις πίκες (το 4♥ είναι φιτ πίκα).
 2.  Μετά από Stayman και αρνητική απάντηση:
   Το 4ΧΑ είναι Ποσοτικό
  • 2ΧΑ-3♣-3♦-4ΧΑ: Ποσοτικό με κάποιο μαζέρ
 3.  Μετά από Texas:
   Το 4ΧΑ είναι Ερώτηση Άσων
  • 2ΧΑ-4♦-4♥-4ΧΑ: Ερώτηση Άσων στις κούπες
 4.  Μετά από Transfer:
   Το απευθείας 4ΧΑ είναι Ποσοτικό
  • 2ΧΑ-3♦-3♥-4ΧΑ: Ποσοτικό (ο ανοίξας με 3φ♥ αγοράζει ποσοτικά 5♥ ή 6♥ ενώ με 2φ♥ μπορεί να πασάρει αν είναι μίνιμουμ, να αγοράσει 6ΧΑ αν είναι μάξιμουμ ή να κάνει την ενδιάμεση αγορά 5ΧΑ αν είναι σε αμφιβολία)
 5.  Μετά από Transfer για μινέρ (το 3♠ δείχνει ή 1 ή και τα 2 μινέρ και ενδιαφέρον για σλεμ. Ο ανοίξας γενικά αποδέχεται απλώς με το 3ΧΑ και ο απαντών περιγράφει το χέρι του):
  Το απευθείας 4ΧΑ μετά την αποδοχή 3ΧΑ είναι Ποσοτικό με 54 τα μινέρ
  • 2ΧΑ-3♠-3ΧΑ-4ΧΑ: Ποσοτικό με 54 τα μινέρ (ο ανοίξας συνεχίζει αναλόγως φιτ και δύναμης)
  • 2ΧΑ-3♠-3ΧΑ-5ΧΑ: Επιτακτικό για σλεμ με τα μινέρ (ο ανοίξας διαλέγει ένα από τα 2 μινέρ)
 6.  Μετά από άνοιγμα 2ΧΑ:
  Το απευθείας 4ΧΑ είναι Ποσοτικό
  • 2ΧΑ-4ΧΑ: Ποσοτικό (Ερώτηση Άσων θα γινόταν με το Gerber 4♣)
 

 

 
 
 

 

 

 

http://bridgeaddiction.blogspot.com/