Στις 3 Απριλίου του 2022, η Γενική Συνέλευση του Ομίλου,

ενέκρινε το νέο τροποιποιημένο καταστατικό,

το οποίο είναι εναρμονησμένο με τον νέο Αθλητικό Νόμο.

 

 

Επίεξτε το "Νέο Καταστατικό" για την εμφάνησή του,

καθώς επίσης "Παλιό Καταστατικό" για ΄να δείτε τις διαφορές.