1ο τουρνουά Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ" - 2021 Φωτορεπορτάζ 
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος, μετά το 1ο τουρνουά του Ομίλου.
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος, μετά το 1ο τουρνουά του Ομίλου.
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος, μετά το 1ο τουρνουά του Ομίλου. 2η θέση στην κατηγορία 1-6
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος, μετά το 1ο τουρνουά του Ομίλου. Απονομή μεταλίων για τη 2η θέση στο 1-6
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος, μετά το 1ο τουρνουά του Ομίλου.
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος, μετά το 1ο τουρνουά του Ομίλου.
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος, μετά το 1ο τουρνουά του Ομίλου. 1η θέση στην κατηγορία 1-6
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος, μετά το 1ο τουρνουά του Ομίλου.
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος, μετά το 1ο τουρνουά του Ομίλου.
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος, μετά το 1ο τουρνουά του Ομίλου.
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος, μετά το 1ο τουρνουά του Ομίλου. Απονομή μεταλίων για την 2η θέση στο 1-6.
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος, μετά το 1ο τουρνουά του Ομίλου.
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Συμμετοχή 26 ζευγών από Κατερίνη Λάρισα, Βέροια και Θεσσαλονίκη
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Συμμετοχή 26 ζευγών από Κατερίνη Λάρισα, Βέροια και Θεσσαλονίκη
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Συμμετοχή 26 ζευγών από Κατερίνη Λάρισα, Βέροια και Θεσσαλονίκη
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Συμμετοχή 26 ζευγών από Κατερίνη Λάρισα, Βέροια και Θεσσαλονίκη
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Συμμετοχή 26 ζευγών από Κατερίνη Λάρισα, Βέροια και Θεσσαλονίκη
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Συμμετοχή 26 ζευγών από Κατερίνη Λάρισα, Βέροια και Θεσσαλονίκη
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Συμμετοχή 26 ζευγών από Κατερίνη Λάρισα, Βέροια και Θεσσαλονίκη
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Συμμετοχή 26 ζευγών από Κατερίνη Λάρισα, Βέροια και Θεσσαλονίκη
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Συμμετοχή 26 ζευγών από Κατερίνη Λάρισα, Βέροια και Θεσσαλονίκη
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Συμμετοχή 26 ζευγών από Κατερίνη Λάρισα, Βέροια και Θεσσαλονίκη
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Συμμετοχή 26 ζευγών από Κατερίνη Λάρισα, Βέροια και Θεσσαλονίκη
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Συμμετοχή 26 ζευγών από Κατερίνη Λάρισα, Βέροια και Θεσσαλονίκη
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Συμμετοχή 26 ζευγών από Κατερίνη Λάρισα, Βέροια και Θεσσαλονίκη
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Συμμετοχή 26 ζευγών από Κατερίνη Λάρισα, Βέροια και Θεσσαλονίκη
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Συμμετοχή 26 ζευγών από Κατερίνη Λάρισα, Βέροια και Θεσσαλονίκη
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Συμμετοχή 26 ζευγών από Κατερίνη Λάρισα, Βέροια και Θεσσαλονίκη
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Συμμετοχή 26 ζευγών από Κατερίνη Λάρισα, Βέροια και Θεσσαλονίκη.
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ".
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ".
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ".
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ".
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ".
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ".
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Δυό λόγια από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπρίτζ Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Μαζί με τον Γιάννη Μαρκάκη κατέλαβαν την 1η θέση.
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Οι 2οι στην συνολική κατάταξη με τον δάσκαλο Νίκο Μιχαηλίδη
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Οι πρώτοι στην συνολική κατάταξη, Αλέξανδρος Αθανασιάδης (Πρόεδρος ΕΟΜ) και Γιάννης Μαρκάκης μεζί με τον πρόεδρο της ΣΛΕΜ Βεροίας.
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ".
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ".
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ".
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ".
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ".
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ".
Highslide JS
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ".
 
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ".
 
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ".
 
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ".
 
11 Ιουλίου 2021 - Πλατανόδασος. 1ο τουρνουά του Ομίλου "ΟΛΥΜΠΟΣ".
μετά το άνοιγμα της φωτογραφίας, κίνηση μπρός-πίσω με τα βελάκια.
ο καιρός στην Κατερίνη
+29
°
C
+32°
+21°
Κατερίνη
Παρασκευή, 01
Σάββατο
+34° +24°
Κυριακή
+34° +23°
Δευτέρα
+33° +22°
Τρίτη
+33° +22°
Τετάρτη
+36° +23°
Πέμπτη
+34° +24°
Πρόγνωση για 7 μέρες